Deutsch

Logo TPA

Towarzystwo Polsko-Austriackie

Oddział w Bydgoszczy

« Powrót

Informacja o działalności bydgoskiego oddziału TPA

Towarzystwo Polsko-Austriackie w roku 2005 obchodziło 45-lecie swojej działalności.

Spośród 20 oddziałów działających w Polsce bydgoski jest jednym z najmłodszych. Działa od 1993 roku, organizując cykl imprez o różnorodnym charakterze — od comiesięcznych spotkań członków stowarzyszenia poczynając, poprzez organizację „koncertów wiedeńskich”, wystaw, konkursów, odczytów i prelekcji o Austrii, na wycieczkach krajowych i do Austrii oraz organizowanych co roku jesienią „Dniach Austrii w Bydgoszczy” kończąc.

Działalnością swoją bydgoski oddział TPA realizuje zadania statutowe w zakresie zacieśniania oraz rozwoju współpracy we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego między Bydgoszczą i Województwem Kujawsko-Pomorskim a Republiką Austrii.

Organizowane od 1994 roku doroczne „Dni Austrii w Bydgoszczy” stwarzają doskonałą okazję i klimat do wzajemnej promocji Austrii, naszego miasta i regionu

Podczas „Dni Austrii w Bydgoszczy” odbywało się wiele różnorodnych imprez takich jak:

W ramach bogatego programu Dni Austrii już sześciokrotnie odbyło się polsko-austriackie spotkanie gospodarcze, które pokazało, że współpraca gospodarcza naszego regionu z Austrią jest bardzo ścisła, a ¼ kapitału austriackiego w Polsce to kapitał ulokowany w województwie kujawsko-pomorskim.

Zaznaczyć warto, że obchody Dni Austrii w Bydgoszczy swoją obecnością, oprócz władz miasta i województwa, zawsze uświetniali: Ambasadorowie Austrii w Polsce — Gerhard Wagner, Peter Pramberger, Wolfang Steininger i w 2003 Georg Weiss; Radcowie Handlowi Ambasady RA — Kurt Mullauer i Rudolf Thaler oraz dyrektorzy Instytutu Kultury Austriackiej i Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Obecni byli także: Prezes Towarzystwa Austriacko — Polskiego w Wiedniu — Theodor Kanitzer,w Salzburgu-Ferdinand Neureiter, Przewodniczący Forum Polonii w Wiedniu — Piotr Radowski, w Grazu — Andrzej Urbański oraz Organizator „Dni Polskich w Wiedniu” — Zofia Beklen.

W czasie dziesięcioletniej działalności bydgoskiego Oddziału TPA nawiązana została współpraca z takimi instytucjami jak:

Niewątpliwie do pierwszych znaczących osiągnięć Oddziału należy zaliczyć pomoc udzieloną w 1994 roku Państwowemu Zespołowi Szkół Muzycznych w Bydgoszczy przy nawiązaniu kontaktu ze Światową Fundacją Mozartowską w Salzburgu „MOZARTEUM" i powołaniu przy tymże Zespole Szkół jedynej w Polsce jej filii — Towarzystwa Mozartowskiego.

W roku Jubileuszu 1000-lecia Austrii, w 1996, Oddział był współorganizatorem wycieczki „Szlakiem 1000-lecia Austrii” trasą: Melk — Dolina Wachau — Lasek Wiedeński — Wiedeń, połączonej z udziałem w inauguracji Dni Polskich w Wiedniu. Również w 1996 roku delegacja Województwa Bydgoskiego i naszego Oddziału uczestniczyła w obchodach 50-lecia Towarzystwa Austriacko-Polskiego, które odbywały się w Sali Rycerskiej Wiedeńskiego Ratusza.

Od roku 1998 oprócz propozycji wyjazdów do Austrii wprowadzona została do działalności Oddziału nowa forma wyjazdowych „Spotkań w plenerze” połączonych z prelekcjami dotyczącymi powiązań polsko-austriackich.

Dotychczas odbyły się między innymi plenery w Tczewie, Gniewie, Świeciu i Toruniu, a tradycją stały się już organizowane corocznie w lutym w toruńskiej restauracji austriackiej Servus ”Wiedeńskie biesiady karnawałowe”.

Plenery wzbogacają, znacznie uatrakcyjniają organizowane dotąd spotkania członków i sympatyków Oddziału, na których prezentowane są, dzięki uprzejmości Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej oraz Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, liczne filmy propagujące atrakcje turystyczne Austrii i jej szeroko rozmianą kulturę.

Członkowie Towarzystwa, którzy brali udział w wycieczkach do Austrii lub spędzali tam urlop dzielą się na tych spotkaniach swoimi wrażaniami, spostrzeżeniami i radami z pozostałymi członkami.

We wrześniu 1999 r. Zarząd Oddziału uczestniczył w spotkaniu z grupą dziennikarzy i burmistrzów z różnych regionów Austrii (zorganizowanym przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta w bydgoskim Ratuszu), zyskując inspirację do dalszego i wzbogaconego w nowe formy działania.

Nawiązana w 2000 r. współpraca z pozostałymi stowarzyszeniami polsko-zagranicznymi działającymi w Bydgoszczy (Klub Miłośników Australii i Oceanii, Towarzystwa Polsko-: Francuskie, Niemieckie, Nigeryjskie, Włoskie oraz Stowarzyszenie Polska-Wschód) doprowadziła do zorganizowania I-go Międzynarodowego Pikniku — Bydgoszcz 2000 którego współinicjatorem i współorganizatorem był również bydgoski Oddział TPA. Organizowany odtąd corocznie Międzynarodowy Piknik stał się imprezą doskonale promującą współpracę miasta Bydgoszczy z różnymi krajami Europy i świata. Międzynarodowy Piknik jest też okazją do wspólnej promocji kulturalnej, turystycznej i gospodarczej krajów reprezentowanych przez bydgoskie stowarzyszenia.

W roku 2000 odbył się też kolejny wyjazd studyjny do Austrii zatytułowany „Szlakiem wiedeńskich winnic” (Wiedeń — Gumpoldskirchen — Mödling — Dürnstein — Retz) połączony ze spotkaniem w Wiedniu z przedstawicielami Forum Polonii, którzy w roku 1998 byli gośćmi Dni Austrii w Bydgoszczy.

Od roku 2001 przedstawiciele Zarządu Oddziału TPA uczestniczą w organizowanych dotąd w Austrii i na Węgrzech spotkaniach międzynarodowych „Österreichischen Roundtables — Wiedersehen mit Österreich”, które dają możliwości nawiązania nowych, szerszych kontaktów bydgosko-austriackich oraz zacieśnienia więzi z Austrią — jej historią i współczesnością.

Próby nawiązania bezpośredniej współpracy między Bydgoszczą i regionem kujawsko-pomorskim a Austrią zaowocowały w 2002 roku „Misją Gospodarczą” do Wiednia, zorganizowaną w wyniku ustaleń Forum Gospodarczego podczas Dni Austrii w Bydgoszczy w roku poprzednim. „Misja”, przygotowana wspólnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz Biuro Radcy Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, pomogła poznać przedsiębiorcom z naszego województwa możliwości współpracy gospodarczej ze stroną austriacką i potrzeby rynku w Austrii.

Dążenia do nawiązania współpracy społeczno-kulturalnej z Austrią doprowadziły, dzięki pomocy stowarzyszenia Polonia Vorarlberg z Bregenz (stolicy landu Vorarlberg) do wyjazdu do Austrii przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bydgoszczy na spotkanie ze strażakami z Dornbirn, a także do udziału Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festynie w Bregenz.

Rok 2003 — dziesiąty, jubileuszowy rok działalności Oddziału TPA, będący też ważnym okresem poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej, postawił nowe wyzwania przed bydgoskim Oddziałem TPA, który realizując swoją działalność programową spełnia rolę bydgoskiego ośrodka współpracy z Austrią.

I tak w roku swojego Jubileuszu Oddział TPA w Bydgoszczy szczególnie mocno zaangażował się w działania na rzecz integracji europejskiej. Cel ten wyraźnie towarzyszył zarówno zorganizowanej w marcu 2003 studyjnej misji gospodarczej dla firm i Izb Przemysłowo — Handlowych do Inssbrucka, jak i współorganizowanej z Biurem Integracji Europejskiej UW imprezie plenerowej dla Bydgoszczy pod hasłem „Dzień z Unią Europejską” oraz kulturalnej imprezie promocyjnej Międzynarodowy Piknik — Bydgoszcz 2003 czy wreszcie odbywającym się właśnie X Jubileuszowym Dniom Austrii w Bydgoszczy.

A przecież niejako „po drodze” możemy odnotować takie imprezy, których organizatorem, współorganizatorem czy uczestnikiem był Oddział TPA, jak na przykład „Wiedeński karnawał”, „Bal międzynarodowy — karnawał 2003”, ciechocińskie „Spotkania z kulturą austriacką”, wrześniowy wyjazd naszej delegacji na Światową Konferencję Stowarzyszeń Austriacko-Zagranicznych w Grazu w Austrii, czy w końcu październikowe spotkanie naszych członków z okazji święta narodowego Austrii, poświęcone historii hymnu austriackiego oraz związkom Mazurka Dąbrowskiego z Austrią.

Jak na jedno niewielkie stowarzyszenie, jakim jest Oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Bydgoszczy, jest to dorobek niewątpliwie duży i nie ukrywamy, że jesteśmy z dorobku tego dumni.Trzeba obiektywnie przyznać, że byłby on o wiele mniejszy, gdyby nie zaangażowanie i pomoc naszych sponsorów, przyjaciół i sympatyków. Oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Bydgoszczy działa w oparciu o ścisłą współpracę z Zarządem Głównym TPA w Warszawie, którego Prezesem jest prof. dr hab. Wiesław Balcerak, a Sekretarzem Generalnym — prof. Zbigniew Tomkowski.

Zarząd TPA Bydgoszcz współpracuje też z oddziałami w Gdańsku i Toruniu.

Działalność Towarzystwa doskonale promuje powołana przy udziale TPA Bydgoszcz Orkiestra im. Johanna Straussa, która, poza uświetnianiem spotkań członków Towarzystwa i wielu imprez regionalnych, koncertuje także w całej Polsce oraz na imprezach promujących region kujawsko-pomorski poza granicami kraju, jak na przykład na międzynarodowych targach EXPO w Hanowerze.

Siedziba bydgoskiego oddziału TPA mieści się przy Zarządzie i Centrum Podróży City Center Portu Lotniczego Bydgoszcz S. A. przy ul. Grodzkiej 12 w Bydgoszczy, w której człownowie Zarządu oddziału TPA pełnią dyżury w każdą środę, w godzinach 1530-1730. Tel./fax +48 52 363 89 09 oraz w dniach dyżuru tel. +48 52 321 01 00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Prezes
Towarzystwa Polsko-Austriackiego
Oddział w Bydgoszczy
Lubomira Zawadzka-Michalak

Bydgoszcz, czerwiec 2007